Aktywni 60+ zapraszamy na zajęcia!

Fioletowa grafika programu Aktywni 60+ w Tychach

Tai Chi / Taiji w ramach programu Aktywni60plus w Tychach już od  03.02.2023!

Dzięki współpracy z Gminą Tychy zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach Tai Chi w ramach programu Aktywni60plus! Start już w najbliższy piątek (03.02.2023 r.). Treningi poprowadzi Mistrz Tadeusz Gacki, informacje szczegółowe o programie znajdują się na stronie Miasta Tychy >> https://umtychy.pl/aktywni-60.

„Celem programu jest m.in. podniesienie poziomu aktywności i sprawności starszych mieszkańców miasta, zwiększenie uczestnictwa seniorów w wydarzeniach kulturalnych i  sportowych, jak również kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Inicjatywa ta włącza osoby starsze, zagrożone wykluczeniem, w życie tyskiej społeczności oraz daje okazję do rozwijania talentów i zainteresowań. Program aktywni60plus sprzyja rozwojowi bazy środowiskowej dla osób starszych, która ma na celu podtrzymywać aktywność społeczną osób starszych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych i profilaktycznych. Tychy to pierwsze miasto w województwie śląskim, które wprowadziło taki program.” (źródło: https://umtychy.pl/aktywni-60)

Jak zapisać się na zajęcia Tai Chi Aktywni60plus?

Program skierowany jest dla osób, które ukończyły 60. rok życia i  zameldowane są na terenie miasta Tychy. Jeśli chciałabyś/chciałbyś spróbować swoich sił, skontaktuj się z nami:

Szkoła Podstawowa nr 14
(Tychy, ul. Brzozowa 24)

Piątki godz. 18.00
(pierwsze zajęcia 03.02.2023 r.)

Zapraszamy również na regularne treningi we wtorki i czwartki

Zapraszamy również na regularne zajęcia Tai Chi / Taiji, które prowadzimy przez cały okres roku szkolnego we wtorki i czwartki w dwóch grupach:

  • Grupa początkująca wtorki i czwartki godz. 18.00 (SP 14)
  • Grupa zaawansowana wtorki i czwartki godz. 19.00 (SP 14)

Zapraszamy >> https://klubsportowydragon.pl/zapraszamy-na-zajecia/!